საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და უკრაინის რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 06.08.1992. ძალაში შესვლის თარიღი 06.08.1992

 2. საქართველოს რესპუბლიკასა და უკრაინას შორის მეგობრობის, თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ ხელშეკრულება
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 07.09.1994

 3. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის საზღვაო-სავაჭრო ნაოსნობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 01.08.1994

 4. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობის დარგში შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 13.04.1993

 5. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის თაობაზე შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 13.04.1993

 6. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 13.04.1993

 7. საქართველოს რესპუბლიკის სპორტკომიტეტსა და უკრაინის ახალგაზრდობისა და სპორტის საკითხთა სამინისტროს შორის სპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 13.04.1993

 8. საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და უკრაინის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტს შორის ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების არაკანონიერი ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 13.04.1993

 9. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 13.04.1993

 10. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 13.04.1993

 11. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის სარკინიგზო ტრანსპორტის მოქმედების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 13.04.1993

 12. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის გარემოს დაცვის დარგში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 13.04.1993

 13. საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 13.04.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 13.04.1993

 14. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და უკრაინის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 10.06.1993. ძალაში შესვლის თარიღი 10.06.1993

 15. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 09.01.1995. ძალაში შესვლის თარიღი 04.06.1996

 16. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის უკრაინაში საქართველოს რესპუბლიკის საელჩოსათვის და საქართველოში უკრაინის საელჩოსათვის გადაცემული შენობებისა და მიწის ნაკვეთების გამოყენებისათვის გადასახადებისაგან ურთიერთგათავისუფლების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 09.01.1995. ძალაში შესვლის თარიღი 09.01.1995

 17. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის საპენსიო უზრუნველყოფის დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 09.01.1995. ძალაში შესვლის თარიღი 01.05.1996

 18. საქართველოს რესპუბლიკასა და უკრაინას შორის სისხლის და სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ ხელშეკრულება
  ხელმოწერის თარიღი 09.01.1995. ძალაში შესვლის თარიღი 06.12.1996

 19. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 09.01.1995. ძალაში შესვლის თარიღი 18.12.1996

 20. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის საწარმოო კოოპერაციის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 09.01.1995. ძალაში შესვლის თარიღი 18.12.1996

 21. საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 10.01.1995. ძალაში შესვლის თარიღი 10.01.1995

 22. საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის სამხედრო დელეგაციების მიღების ორგანიზების შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 10.01.1995. ძალაში შესვლის თარიღი 10.01.1995

 23. საქართველოს ენერგეტიკისა და ელექტროფიკაციის სამინისტროსა და უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს შორის საწარმოების სპეციალიზაციის შენარჩუნებისა და საწარმოო კოოპერაციის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 20.06.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 20.06.1996

 24. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის თევზის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 31.08.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 31.08.1996

 25. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 31.08.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 31.08.1996

 26. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 31.08.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 04.07.1997

 27. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და უკრაინის სასაზღვრო ჯარებს შორის საზღვრისა და შავი ზღვის აკვატორიაში ეკონომიკური ზონის დაცვის დროს ურთიერთთანამშრომლობის ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 06.10.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 06.10.1996

 28. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და უკრაინის იუსტიციის სამინისტროს შორის სასამართლო ექსპერტიზის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება
  ხელმოწერის თარიღი 04.10.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 04.10.1996

 29. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 05.11.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 04.07.1997

 30. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის სამხედრო განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 05.11.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 18.06.2003

 31. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და უკრაინის შეიარაღებული ძალების ავიაციის საჰაერო ხომალდების აეროდრომებზე დაცვის სააეროდრომო-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და ორგანიზაციის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 05.11.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 26.06.1998

 32. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის სამხედრო-საზღვაო თანამშრომლობის სფეროში განზრახვათა შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 05.11.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 05.11.1996

 33. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის ახალგაზრდული პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 05.11.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 05.11.1996

 34. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის საცხოვრებელი შენობების გაცვლის პირობებისა და წესის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 05.11.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 05.11.1996

 35. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის საკუთრების უფლების ცნობისა და რეგულირების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 05.11.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 15.03.2000

 36. საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების სამინისტროსა და უკრაინის საგარეო ეკონომიკური კავშირების სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 05.11.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 05.11.1996

 37. საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტროსა და უკრაინის ტრანსპორტის სამინისტროს შორის ფოთის (საქართველო) და ილიჩევსკის (უკრაინა) პორტებს შორის საავტომობილო, საბორანო გადაზიდვის ერთობლივი ექსპლუატაციის და ორგანიზაციის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 16.12.1996. ძალაში შესვლის თარიღი 16.12.1996

 38. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის ქონებასა და შემოსავალზე ორმაგი დაბეგვრისა და გადასახდელების გადაუხდელობის თავიდან აცილების შესახებ კონვენცია
  ხელმოწერის თარიღი 14.02.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 01.04.1999

 39. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის საბაჟო საქმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 14.02.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 14.02.1997

 40. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და უკრაინის სტატისტიკის სამინისტროს შორის სტატისტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 14.02.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 14.02.1997

 41. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სფეროსი თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 14.02.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 14.02.1997

 42. საქართველოსა და უკრაინას შორის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულ პირთა სასჯელის მოსახდელად გადაცემის შესახებ ხელშეკრულება
  ხელმოწერის თარიღი 14.02.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 10.05.1998

 43. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის საქმეთა სახელმწიფო კომიტეტს შორის კულტურისა და სპორტის დარგში საქართველოსა და უკრაინის სასაზღვრო ჯარებს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 14.02.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 14.02.1997

 44. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის საქმეთა სახელმწიფო კომიტეტს შორის საქართველოსა და უკრაინის სასაზღვრო ჯარების სამხედრო მოსამსახურეთა, მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაცვის, სანატორიულ - კურორტული მკურნალობისა და დასვენების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 14.02.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 14.02.1997

 45. საქართველოს კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სამინისტროსა და უკრაინის კავშირგაბმულობის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 14.02.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 14.02.1997

 46. საქართველოსა და უკრაინის საკონსულო კონვენცია
  ხელმოწერის თარიღი 14.02.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 30.04.1999

 47. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 27.05.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 27.05.1997

 48. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის სტანდარტიზაციის მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სფეროში თანამშრომლობის განვითარების განზრახვათა ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 27.05.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 27.05.1997

 49. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის სტანდარტიზაციის მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სფეროში თანამშრომლობის ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 27.05.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 27.05.1997

 50. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის განვითარების განზრახვათა ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 27.05.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 27.05.1997

 51. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის საქართველოს შეიარაღებული სამხედრო-საჰაერო ძალებსა და უკრაინის შეიარაღებული საჰაერო-სამხედრო ძალებს შორის თანამშრომლობის განვითარების განზრახვათა ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 27.05.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 27.05.1997

 52. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის საკონსულო თანამშრომლობის ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 12.07.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 12.07.1997

 53. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის უმაღლესი კვალიფიკაციის სამეცნიერო და სამეცნიერო-პედაგოგიური კადრების ატესტაციის დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 12.07.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 07.11.1997

 54. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის გეოდეზიის, კარტოგრაფიის, კადასტრისა და დედამიწის დისტანციური ზონდირების სფეროში ურთიერთმოქმედების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 28.10.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 26.06.2003

 55. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევებთან ბრძოლის საკითხებზე თანამშრომლობისა და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 28.10.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 01.06.2001

 56. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის ფარმაცევტული მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 28.10.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 28.10.1997

 57. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის ტურიზმის დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 28.10.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 28.10.1997

 58. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის სამთავრობო კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 28.10.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 18.11.1998

 59. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შორის სამხედრო საკითხებში ურთიერთგაგების შესახებ მემორანდუმი
  ხელმოწერის თარიღი 25.08.1997. ძალაში შესვლის თარიღი 25.08.1997

 60. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის საწარმოო ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებების თავიდან აცილებისა და მათი შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 07.12.1998. ძალაში შესვლის თარიღი 17.08.1999

 61. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მთავრობას შორის ეკოლოგიურად სუფთა ავტომატიზირებული სპეციალური ტრანსპორტის და მისი ინფრასტრუქტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 07.12.1998. ძალაში შესვლის თარიღი 25.02.1999

 62. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მთავრობას შორის სამრეწველო საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 07.12.1998. ძალაში შესვლის თარიღი 25.02.1999

 63. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის მოქალაქეთა უვიზო მგზავრობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 31.03.1999. ძალაში შესვლის თარიღი 18.07.1999

 64. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის ვარნის (ბულგარეთის რესპუბლიკა), ფოთი/ბათუმის (საქართველო) და ილიჩევსკის (უკრაინა) ნავსადგურებს შორის სარკინიგზო-საბორნე გადასასვლელის ერთობლივი ექსპლუატაციის შესახებ 1999 წლის 17 აგვისტოს შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 17.04.1999. ძალაში შესვლის თარიღი 02.01.1901

 65. საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროსა და უკრაინის მშენებლობის, არქიტექტურისა და საბინაო პოლიტიკის სახელმწიფო კომიტეტს შორის საწარმოების სპეციალიზაციისა და საერთო კოოპერატიული მიწოდებების შენარჩუნების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 26.05.1999. ძალაში შესვლის თარიღი 26.05.1999

 66. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 02.10.1999. ძალაში შესვლის თარიღი 02.10.1999

 67. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და უკრაინის ეკონომიკის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 02.10.1999. ძალაში შესვლის თარიღი 02.10.1999

 68. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 02.10.1999. ძალაში შესვლის თარიღი 14.01.2002

 69. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის მიწის ნაკვეთების მისამართებისა და მახასიათებლების განსაზღვრის შესახებ, რომლებიც გადაეცემა დიპლომატიური წარმომადგენლობების განთავსებისათვის საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის უკრაინაში საქართველოს რესპუბლიკის საელჩოსადმი და საქართველოს რესპუბლიკაში უკრაინის საელჩოსადმი გადაცემული შენობებისა და მიმდებარე მიწის ნაკვეთებით სარგებლობაზე გადასახადებისგან ურთიერთგანთავისუფლების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად ოქმის
  ხელმოწერის თარიღი 04.08.2000. ძალაში შესვლის თარიღი 26.02.2001

 70. საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროსა და უკრაინის სახელმწიფო საბაჟო სამსახურს შორის ურთიერთდახმარების აღმოჩენის წესის შესახებ მემორანდუმი
  ხელმოწერის თარიღი 04.08.2000. ძალაში შესვლის თარიღი 04.08.2000

 71. საქართველოს სახელმწიფო საარქივო დეპარტამენტსა და უკრაინის არქივების სახელმწიფო კომიტეტს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 22.02.2001. ძალაში შესვლის თარიღი 22.02.2001

 72. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 17.10.2001. ძალაში შესვლის თარიღი 17.10.2001

 73. საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროსა და უკრაინის სახელმწიფო საბაჟო სამსახურს შორის საგარეო ვაჭრობის საბაჟო სტატისტიკის მონაცემთა ურთიერთგაცვლის საკითხებში ურთიერთქმედების შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 17.10.2001. ძალაში შესვლის თარიღი 17.10.2001

 74. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის განათლებასა და სამეცნიერო (სამეცნიერო-პედაგოგიური) წოდებების დოკუმენტების ურთიერთაღიარებისა და ექვივალენტობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 17.07.2002. ძალაში შესვლის თარიღი 17.07.2002

 75. პროგრამა საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2002-2004 წლებისთვის
  ხელმოწერის თარიღი 17.07.2002. ძალაში შესვლის თარიღი 17.07.2002

 76. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის საიდუმლო ინფორმაციის ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 17.07.2002. ძალაში შესვლის თარიღი 13.01.2006

 77. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის საკონკურენტო პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება
  ხელმოწერის თარიღი 17.07.2002. ძალაში შესვლის თარიღი 06.10.2003

 78. საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სურსათის სამინისტროსა და უკრაინის სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების სახელმწიფო კომიტეტს შორის აგროსამრეწველო კომპლექსის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 18.12.2002. ძალაში შესვლის თარიღი 18.12.2002

 79. საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სურსათის სამინისტროსა და უკრაინის აგრარული პოლიტიკის სამინისტროს შორის მცენარეთა კარანტინის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 18.12.2002. ძალაში შესვლის თარიღი 18.12.2002

 80. შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის სახელმწიფოების ტერიტორიებზე არალეგალურად მყოფ პირთა მიღებისა და გადაცემის შესახებ (რეადმისია)
  ხელმოწერის თარიღი 22.04.2003. ძალაში შესვლის თარიღი 26.05.2004

 81. ურთიერთგაგების მემორანდუმი უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს განმგებლობაში მოქმედი საფინანსო მონიტორინგის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და საქართველოს საფინანსო მონიტორინგის სამსახურს შორის იმ შემოსავლების ლეგალიზაციის (გათეთრება) წინააღმდეგ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, რომლებიც მიღებულია დანაშაულებრივი გზით და ტერორიზმის დასაფინანსებლად(დაფინანსებით)
  ხელმოწერის თარიღი 18.10.2004 თბილისში / 15.10.2004 კიევში. ძალაში შესვლის თარიღი 18.10.2004

 82. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროსა და უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის ადმინისტრაციას შორის საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის სახელმწიფოების ტერიტორიებზე არალეგალურად მყოფ პირთა მიღებისა და გადაცემის შესახებ (რეადმისიის) შეთანხმების შესრულების თაობაზე ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 25.03.2005. ძალაში შესვლის თარიღი 23.06.2005

 83. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი
  ხელმოწერის თარიღი 30.06.2005. ძალაში შესვლის თარიღი 30.06.2005

 84. უკრაინის ფასიანი ქაღალდებისა და საფონდო ბაზრის სახელმწიფო კომისიასა და საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიას შორის თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი
  ხელმოწერის თარიღი 21.09.2005. ძალაში შესვლის თარიღი 21.09.2005

 85. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის დიპლომატიური მუშაკების მომზადების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 04.04.2006. ძალაში შესვლის თარიღი 04.04.2006

 86. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და უკრაინის საბაჟო სამსახურს შორის საბაჟო სტატისტიკური ინფორმაციის გაცვლის საკითხებში თანამშრომლობის წესის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 22.05.2006. ძალაში შესვლის თარიღი 22.05.2006

 87. საქართველოსა და უკრაინას შორის ღვინის, სპირტიანი სასმელისა და მინერალური წყლის გეოგრაფიული აღნიშვნების სამართლებრივი ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 01.03.2007. ძალაში შესვლის თარიღი 07.11.2007

 88. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და შესაბამისობის შეფასების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 01.03.2007. ძალაში შესვლის თარიღი 01.03.2007

 89. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და უკრაინის შრომისა და სოციალური პოლიტიკის სამინისტროს შორის შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში ურთიერთგაგების მემორანდუმი
  ხელმოწერის თარიღი 01.03.2007. ძალაში შესვლის თარიღი 01.03.2007

 90. საქართველოსა და უკრაინას შორის უკრაინის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების მიერ და საქართველოს ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები უკრაინის მოქალაქეების მიერ გამარტივებული წესით მოქალაქეობის მიღების და შეწყვეტის, მოქალაქეობის არქონის და ორმაგი მოქალაქეობის თავიდან აცილების თაობაზე შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 01.03.2007. ძალაში შესვლის თარიღი 22.04.2008

 91. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის ფოთი/ბათუმის (საქართველო) და ქერჩისა (უკრაინა) ნავსადგურებს შორის პირდაპირი საერთაშორისო სარკინიგზო-საბორნე მიმოსვლის ორგანიზების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 26.09.2007. ძალაში შესვლის თარიღი 16.04.2008

 92. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 1995 წლის 9 იანვრის შეთანხმების დებულებების რეალიზაციის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 17.06.2009. ძალაში შესვლის თარიღი 30.11.2010

 93. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურსა და უკრაინის სახელმწიფო საბაჟო სამსახურს შორის საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებაზე წინასწარი ინფორმაციის გაცვლის ორგანიზების შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 29.10.2009. ძალაში შესვლის თარიღი 29.10.2009

 94. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და უკრაინის იუსტიციის იუსტიციის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 19.11.2009. ძალაში შესვლის თარიღი 19.11.2009

 95. საქართველოს ეროვნულ არქივსა და უკრაინის არქივების სახელმწიფო კომიტეტს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი
  ხელმოწერის თარიღი 21.05.2010. ძალაში შესვლის თარიღი 21.05.2010

 96. ურთიერთგაგების მემორანდუმი უკრაინის სახელმწიფო საბაჟო სამსახურსა და საქართველოს შემოსავლების სამსახურს შორის კადრების პროფესიონალური მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერის თარიღი 22.09.2010. ძალაში შესვლის თარიღი 22.09.2010

 97. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურსა და უკრაინის სახელწიფო საბაჟო სამსახურს შორის გადაცემული ინფორმაციის შინაარსისა და ფორმის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 06.12.2010. ძალაში შესვლის თარიღი 06.12.2010

 98. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურსა და უკრაინის სახელწიფო საბაჟო სამსახურს შორის საქონელსა და სატრანსპორტო საშუალებებზე საბაჟო კონტროლის ცალკეული შედეგების და აგრეთვე საბაჟო ოპერაციების განხორციელებისას დადებული საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალებების ურთიერთაღიარებსი შესახებ
  ხელმოწერის თარიღი 06.12.2010. ძალაში შესვლის თარიღი 06.12.2010

 99. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 20.10.2011. ძალაში შესვლის თარიღი 20.10.2011

 100. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 10.06.2010. ძალაში შესვლის თარიღი 11.11.2011

 101. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და უკრაინის საგადასახადო სამსახურს შორის ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 28.09.2012. ძალაში შესვლის თარიღი 28.09.2012

 102. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურსა და უკრაინის უშიშროების სამსახურს შორის თანამშრომლობისა და ურთიერთქმედებების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 15.07.1994. ძალაში შესვლის თარიღი 15.07.1994

 103. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურსა და უკრაინის უშიშროების სამსახურს შორის თანამშრომლობისა და ურთიერთქმედებების შესახებ 1994 წლის 15 ივლისის შეთანხმების ოქმი N1
  ხელმოწერის თარიღი 11.05.2000. ძალაში შესვლის თარიღი 11.05.2000

 104. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და უკრაინის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს შორის ჯანმრთელობის დაცვისა და სამედიცინო მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერის თარიღი 25.06.2013. ძალაში შესვლის თარიღი 25.06.2013

 105. საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის სამთავრობო კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერის თარიღი 15.06.2012. ძალაში შესვლის თარიღი 18.09.2013

 106. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურსა და უკრაინის სახელწიფო საბაჟო სამსახურს შორის მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული სასწავლო ცენტრთან (უკრაინა, დნეპროპეტროვსკი) დაკავშირებით თანამშრომლობის განზრახვის შესახებ
  ხელმოწერის თარიღი 07.12.2010. ძალაში შესვლის თარიღი 17.12.2010